April 2012 tema – Det förflutnas röster

Sara Stridsberg, Anneli Jordahl, Ingela Strandberg, Mattias Hagberg

Foto: Jarmo Väyrynen