Mats Strandberg, Ellen Mattson, Lennart Sjögren och Ursula Scavenius

Foto: Jarmo Väyrynen