Göran Rosenberg, Steinar Opstad, Aleksander Motturi och Hanna Nordenhök

Foto: Jarmo Väyrynen