Forum för poesi och prosa är både en litterär scen och en mötesplats för litteraturintresserade. Under fyra evenemangsveckor per säsong arrangeras uppläsningar med poeter och prosaister av alla slag. Spännvidd och djup skapas genom att varje vecka har ett tema som medverkande författare är fria att tolka efter eget skön. Kom och lyssna på din favoritförfattare eller stifta bekantskap med nya! Låt dig inspireras till ytterligare läsning!

Bakgrund

Forum för poesi och prosa grundades i Göteborg 2003 med syfte att skapa en fast scen – en återkommande mötesplats för litteraturintresserade. Sedan starten har Forum för poesi och prosa successivt ökat både vad gäller frekvens och publik. Vi har blivit Sveriges ledande scen för uppläst litteratur och sedan starten har drygt 300 författare uppträtt hos oss.

Organisation

Våra evenemang arrangeras på flera orter i Västra Götalandsregionen med Göteborg som huvudarena. Det lokala arbetet med Forum för poesi och prosa utförs av kulturföreningar, studieförbund, bibliotek, kafèägare, FCV:s litteraturombud och enskilda engagerade personer. Forum för poesi och prosa ser därför olika ut på olika orter vad gäller frekvens, publik och scen.

Forum för poesi och prosa drivs av Författarcentrum Väst. Under 2014 stöds projektet av Västra Götalandregionen, Kulturrådet och Göteborg. Sedan 2009 är Forum för poesi och prosa ett regionalt 3-årsuppdrag.