December 2013 tema – Dagar

December 2013 tema – Dagar

Susanna Alakoski, Erik Andersson, Eva Ribich och Pär Hansson

Foto: Jarmo Väyrynen