Omvälvning

Tema Omvälvning med Åsa Moberg och Gunnar D Hansson

Tid och plats

10 november

Kinna bibliotek

15:00

Biljetter och info

Inträde

60 kr

Tillgänglighet

Se Tillgänglighetsdatabasen

Arrangör

Författarcentrum Väst, Marks kommun, Bibliotek Mark och Studieförbundet Vuxenskolan i Mark

Kontaktperson

Carola Melo
Utvecklingsledare
Kultur- och fritidsförvaltningen
0320-217060
carola.melo@mark.se

Åsa Moberg

Åsa Moberg är författare, journalist och översättare.  Hon är en välkänd debattör i frågor som miljö och psykisk ohälsa. Hon blev känd som Sveriges främsta Simone de Beauvoir-kännare då hon tillsammans med Adam Inczédy-Gombos och Eva Gothling gav ut den första svenska oavkortade översättningen av Det andra könet. 2011 gavs Kärleken i Julia Anderssons liv ut, en nyckelroman som i förtäckta ordalag gestaltar relationen med Harry Schein. Hösten 2017 är hon aktuell med självbiografin Livet. I den berättar hon på sitt eget öppenhjärtiga sätt om åren som journalist på Aftonbladet, om kärleken och politiken, och om året 1968.

Gunnar D Hansson

Gunnar D Hansson, född 1945 på Smögen, debuterade 1979. Sedan dess har han blivit en av Sveriges mest särpräglade diktare. Sitt stora genombrott fick han med trilogin Olunn (1989), Lunnebok (1991) och Idegransöarna (1994), ett slags genreöverskridande ”lyriska monografier”. 1999 kom hans mycket lovordade essäsamling Ärans hospital. Han har även skrivit en doktorsavhandling om Lars Ahlin samt utgivit tolkningar av bland annat fornengelsk lyrik. I höst är han aktuell med en ny diktsamling, Tapeshavet. I Tapeshavet, som är en beteckning på en postglacial strandlinjeförhöjning vid Skagerack och Kattegatt under stenåldern, blandas dikter med dagboksanteckningar, arkeologiska notiser, botaniska utflykter, gårdshistorier och släkthistorier. Tapeshavet är en genreöverskridande poesibok där text och bild utforskar förhållandet mellan plats, natur, dikt och poetik.