Europa

Tema Europa med Majgull Axelsson, UKON, Eva Ström och Eiríkur Örn Norðdahl

Tid och plats

3 december

Konsertsalen, Musikens hus

19.00 (insläpp förköp kl. 18.15, övriga 18.30)

Biljetter och info

Förköp

Pusterviks biljetter 031-13 06 80, www.ticnet.se

Förtäring

Mat och dryck - fullständiga rättigheter

Arrangör

Författarcentrum Väst

Kontaktperson

Thomas Skuja
Forum för poesi och prosa
poesiochprosa@forfattarcentrum.se
031 – 751 25 50

Majgull Axelsson

Majgull Axelsson är journalist och författare. Hon debuterade som romanförfattare 1994 med Långt borta från Nifelheim och har därefter rönt stora framgångar med en lång rad romaner. För romanen Aprilhäxan (1997) tilldelades hon Augustpriset. Bland hennes övriga titlar hittar man bland annat Slumpvandring, Is och vatten, vatten och is och Jag heter inte Miriam som blev en stor succé. I sin nya roman Svalors flykt, som utkommer våren 2023, ställer Majgull Axelsson frågor om medmänsklighet, skuld och ansvar, om myndigheters inverkan på våra liv, men också om kroppens förhållande till medvetandet och om rätten att få leva sitt liv och att ta makten över sitt öde.

UKON Foto: Helge Hansen

Ulf Karl Olov Nilsson

Ulf Karl Olov Nilsson, också kallad UKON, är poet, psykolog och psykoanalytiker. Han slog igenom med diktsamlingen Stammar (2002) och har idag ett femtontal diktsamlingar bakom sig. 2007 nominerades han till Augustpriset för diktsamlingen Synopsis. 2014 kom även en historisk roman om Henrik VIII, Jag befinner mig i ett överflöd av kärlek. 2016 publicerade han Glömskans bibliotek – en essä om demens, vansinne och litteratur. I höst är han aktuell med Röstautograferna, en poetisk essä som kretsar kring rösten. Rösten är både natur och kultur, både personlig och socialt inlärd, och blir mer komplicerad ju mer vi tänker på den. UKON:s poetiska essä är fylld av exempel från havererade poesiuppläsningar, barndomsminnen, Emily Dickinsons läsefrukter, egna barndomsminnen och en tjugoårig psykologpraktik. Den tar oss via hicka, körsång och födsloskrik till felsägningar, rösthallucinationer som sirener och en döv fars sista ljudinspelning på ett trasslande kassettband.

Eva Ström

Eva Ström föddes på Lidingö och är bosatt i Kristianstad. Hon är läkare, författare och litteraturkritiker. Just som läkare arbetade hon åren 1974-1988, men har därefter varit författare och skribent på heltid. Sin litterära debut gjorde hon 1977 med diktsamlingen Den brinnande Zeppelinaren. Hittills har hon utgivit tio diktsamlingar och fem romaner, varav de mest kända är Steinkind, Det mörka alfabetet, Kärleken till matematiken, Brandenburg, och Revbensstäderna. Hennes dikter kännetecknas av en för henne typisk kombination av medicinskt-vetenskapligt bildspråk och kvinnlig sensibilitet. Hon har tilldelats ett flertal prestigefyllda litterära priser, däribland Nordiska rådets litteraturpris 2003 för samlingen Revbensstäderna
I hennes senaste diktsamling, Utskuret ur ett större träd (2013), balanseras sorg och mörker med naturens skönhet, minnen och reflektioner av ett liv som läkare varvas med dagboksliknande avsnitt om en färd genom Europa med all sin historia och samtid.

Eiríkur Örn Norðdahl

Eiríkur Örn Norðdahl är författare och poet. Han föddes i Ísafjörður i Islands nordvästra hörn och bor numera i Ísafjörður och Västerås. Norðdahl har gjort sig ett internationellt namn som romanförfattare och poet med vitt beryktade uppläsningar, vilket bland annat belönat honom pris på Zebra Poesifilmsfestival i Berlin. I isländsk TV har han kallats för en Snorre Sturlasson för det 21:a århundradet. Norðdahl debuterade med diktsamlingen Heilagt stríð (Jihad) som han utgav själv i 50 exemplar 2001. Sedan dess har det blivit fyra romaner, åtskilliga översättningar och redaktionsprojekt och minst sex diktsamlingar. Hans senaste roman Ondska (2012) är nominerad till Nordiska Rådets litteraturpris. Den har beskrivits som både europeisk historisk roman och en isländsk samtidsroman, späckad med poesi, sakprosa, växlande mellan filosofi, historia och politisk teori, samt som ett metatextuellt experiment i olika former.