Program / Evenemang

Välkommen till Forum för poesi och prosa i Göteborg

Tema Reflektioner med Horace Engdahl, Ellen Mattson, Søren Ulrik Thomsen och Sara Hallström

Plats: Konsertsalen, Musikens hus

Tid: 19.00 (insläpp förköp kl. 18, övriga 18.30)
Inträde: 80 kr, 50 kr för studenter och medlemmar i FCV och Klubb Kamel
Förköp: Pusterviks biljetter 031-130680, Ticnet 077-1707070, www.ticnet.se
Förtäring: mat och dryck, bakverk, smörgåsar – fullständiga rättigheter
Arrangör: Författarcentrum Väst med stöd av Västra Götaland, Kulturrådet, Göteborg och ABF Göteborg

Om författarna:

Horace Engdahl, född 1948, är litteraturvetare, författare, ledamot och tidigare ständig sekreterare av Svenska akademien. Under 1970- och 1980-talen var han medlem i redaktionen för tidskriften Kris, som kom att prägla tidens intellektuella liv. Engdahls doktorsdisputation, Den romantiska texten (1987), rönte stor uppmärksamhet men dess essäistiska stil väckte även visst uppseende. Engdahl har senare utmärkt sig i den korta betraktelsens form och därmed nått en vidare läsekrets. 1999 kom aforism- och betraktelsesamlingen Meteorer som 2012 följdes av ytterligare en bok av liknande snitt, Cigaretten efteråt. 2010 belönades Engdahl med Gerard Bonniers essäpris.

Ellen Mattson, född 1962, debuterade vid 30 års ålder med romanen Nattvandring. Sedan dess har hon utkommit med en stadig ström lovordade romaner. Idag betraktas hon som en av Sveriges allra mest lyhörda prosaister. Hennes romaner är ofta placerade i historiska miljöer och behandlar ensamhet och svåra relationer med stor språklig känslighet och behärskning. Hösten 2012 kom hennes senaste roman, Vinterträdet. I boken porträtteras inlevelsefullt Greta Garbo genom sin sekreterares ögon. Ellen Mattson har belönats med flera priset, däribland Svenska dagbladets litteraturpris 1998 och Göteborgs-Postens litteraturpris 2003.

Søren Ulrik Thomsen, född 1956 i Kalundborg, Danmark, räknas idag som en av Danmarks mest betydelsefulla poeter. Han debuterade med samlingen City Slang (1981), som tog avstamp i stadens “blå rum” – melankoliskt laddade, närmast romantiserade miljöer. Han blev en av frontfigurerna i den danska lyrikboomen i början av 80-talet tillsammans med diktare som Pia Tafdrup, Michael Strunge och Pia Juul. Sedan debuten har Thomsen givit ut sex diktsamlingar samt essä- och debattböcker. Om senaste diktsamlingen, Rystet spejl (Skakad spegel, sv. 2012), skriver Kristian Lundberg i Expressen: “Kort sagt: det är så djävla bra”. Thomsen är sedan 1995 medlem i Danska akademien.

Sara Hallström, född 1979, är poet och skrivarpedagog. Hon gjorde en uppmärksammad debut 2004 med diktsamlingen Vi måste ha protein. För nästa verk, Rötter smälter (2007), belönades hon samma år med Mare Kandre-priset. I Driva (2009) beledsagades texten av illustrationer av konstnären Vanja Lundberg. Lundberg och Hallström samarbetade även kring barnboken Sjung den! som utkom 2011. Med sin senaste diktsamling, Torg, korg, eko (2010) befäste Hallström sin position som en av sin generations mest originella poeter, med en poesi full av starka bilder och förskjutna perspektiv.

Kontaktperson:

Pål Börjesson
Forum för poesi och prosa
Prinsgatan 12
413 05  Göteborg
poesiochprosa@forfattarcentrum.se
Telefon: 031 – 751 25 50

Tid och plats

6 mars
19:00

Biljetter och info

Kontaktperson