Finalfilm med G=T=B=R=G

Göteborg ur en annan vinkel i jubileets sista film.

Idag firar vi av vårt 10-årsjubileum med att publicerar en film med poesikollektivet G=T=B=R=G. Gruppen, som består av poeterna Athena Farrokhzad, Kristofer Folkhammar och Linn Hansén, läser en specialskriven text och tittaren får också se Göteborg ur en lite annorlunda vinkel.

Det är den femte och sista filmen inspelad under vårt 10-årsjubileum. Filmerna är ett annorlunda sätt att sprida litteratur på, men de är också ett sätt för oss att sätta poesin och litteraturen i nya, oväntade miljöer – vardagliga som mindre vardagliga. Här kan du se de andra filmerna i serien.

Mycket nöje!

 

Filmen är inspelad i Göteborg i juni 2015. Ljudinspelningen gjordes på Svenska Grammofonstudion. Filmen är producerade av Egerstrand & Blund.