Forum för poesi och prosa 10 år!

2014 är Forum för poesi och prosas tionde år som reguljär uppläsningsscen. Det firas stort. Bland annat planeras flera läsfrämjande insatser i gymnasieskolan, nya mötesplatser för litteratur och mängder med uppläsningar och författarbesök runtom i Västra Götalandsregionen.

– Läsning och litteratur utvecklar människor i alla åldrar. Det skrivna ordet skapar tänkande reflekterande människor och författarbesök kan skapa ingångar till litteraturen hos en ny målgrupp. För oss är det viktigt att främja läsandet hos en bred allmänhet då vi tror att det lägger en grund till ökad förståelse och acceptans mellan människor i samhället, säger Nisha Besara, General Manager på PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Jubileumsaktiviteterna påbörjas i höst och sträcker sig fram till sommaren 2015. Mer information och färdiga programpunkter presenteras i augusti. Forum för poesi och prosa arrangeras av Författarcentrum Väst.