Jörgen Lind läser på Älvsnabben

Idag publicerar vi en unik film med poeten Jörgen Lind, som läser en av sina dikter på Älvsnabben i Göteborg. Filmen är den första av fem som vi spelar in för att fira Forum för poesi och prosas 10-årsjubileum.

– De här filmerna är ett annorlunda och väldigt kul sätt att sprida litteratur på, säger Thomas Skuja, projektledare för jubileumsaktiviteterna. Men de ska också vara ett sätt för oss att sätta poesin och litteraturen i nya, oväntade miljöer – vardagliga som mindre vardagliga. De rörliga bilderna ger dessutom något övrigt åt Jörgens läsning.

Jörgen Lind är i höst aktuell med Vita kommun, den avslutande samlingen i en sammanhållen svit om fem böcker. Lika många filmer med litteratur på oväntade platser blir det under jubileumsåret.

– Vi har redan spelat in den andra filmen och ligger i planeringsstadiet för de andra. Det är en väldigt intressant process, att placera ut litteraturen så här. Ett av våra mål som scen har alltid varit att minska avståndet mellan boken och läsaren, eller författaren och publiken, och dessa inspelade uppläsningar går i linje med det målet. Dels genom filmens personliga, eller direkt intima karaktär, och dels genom att läsningarna helt enkelt sker där människor rör sig till vardags.

Inspelningen ägde rum på Älvsnabben i juni i år och är producerad av Egerstrand&Blund. Musik av Godblessed/Niklas Eriksson.