Film med Karolina Ramqvist

I vår nya film besöker Karolina Ramqvist Donnergymnasiet i Göteborg. Hon läser ur Alltings början och pratar om förebilder, sin obstinata sida och mer.

Filmen är den fjärde av fem som vi spelar in för att fira vårt 10-årsjubileum. Filmerna är ett annorlunda sätt att sprida litteratur på, men de är också ett sätt för oss att sätta poesin och litteraturen i nya, oväntade miljöer – vardagliga som mindre vardagliga. Här kan du se de andra filmerna i serien.

Inspelningen ägde rum i Göteborg i april 2015 och är producerad av Egerstrand&Blund. Tack till Donnergymnasiet!

Karolina Ramqvist kommer också att läsa på säsongsupptakten i september. Missa inte det!