Adam Westman

Adam Westman, född 1988, växte upp i Taberg i Småland och är numera bosatt i Malmö. Efter att ha publicerat chapbooken Frankfurt(M) debuterade han 2019 med diktboken Taberg. I den boken är själva platsen huvudpersonen. I en bruten naturpoesi, som spelar med ljus, färger och juxtatpositioners sprängkraft lika väl som med fåglar och bergarter, tecknar Adam Westman livet på en plats, med startpunkt i gruvans våldsamma ingrepp. På platsen lagras broderskapets och bruksortens omsorg i historiska och personliga sediment. 2020 utkom Folkets park, en samling med tidigare utgivna dikter, som har det gemensamt att de ofta utgår från beskrivningen av just parker.