Anders Källgård

Anders Källgård delar sin tid mellan läkaryrket och författarskapet och är bosatt i Varberg. Källgård är ‘nesofil’, en person som älskar öar och är en flitigt resenär, till just öar. I boken Öar (2004) introducerade han den klassiska ömänniskan ‘Homo insularis’. Senaste böckerna är Sveriges öar (2005 och 2013), Danmarks, Färöarnas och Grönlands öar (2009) och senast Till Sankt Helena – nesofilens resa till Napoleons sista ö (2011). Till sankt Helena utgör en resa i både tid och rum till den isolerade ön Sankt Helena i Sydatlanten, som fortfarande är en brittisk koloni och bara går att ta sig till med postbåt. Troligen är Sankt Helena mest känd för att Napoleon I av Frankrike förvisades dit efter nederlaget vid Waterloo 1815. I Källgårds reseskildring spelar givetvis Napoleon en stor roll, men han berättar även om andra ömänniskor och om personer som blivit ögalna.