Andreas Lundberg

Andreas Lundberg är författare och förläggare, som driver bokförlaget Alastor Press, främst inriktat på franska sekelskiftesklassiker. Han debuterade 2016 med den kritikerrosade romanen Storm i den pelare som bär, vilken följdes av den lika hyllade Ofarbar tystnad. 2021 kom den tredje och avslutande delen i romansviten, Gerontion. “Det är ju så här litteratur ska, eller åtminstone kan, vara: säregen, djupt allvarlig, driven av lika delar ovisshet och övertygelse”, skrev Rebecka Kärde i sin lovprisande recension i DN.