Ann Jäderlund

Ann Jäderlund är en av Sveriges främsta och mest egensinniga poeter. Hon är född 1955 och bosatt i Stockholm. Alltsedan debuten med samlingen Vimpelstaden 1985 har hon konsekvent följt sin egen linje. Via rytm och upprepningar får vissa ord stark laddning och genom melodin i sin poesi lyckas hon locka nya betydelser ur orden. I hennes senare diktning har den metriska formen blivit något upplöst och fått sällskap av prosalyriska texter. Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar (2009), den senast utgivna samlingen, nominerades till Nordiska rådets pris.