Cecilia Solér

Cecilia Solér är forskare i hållbar konsumtion och lärare i hållbar marknadsföring på Handelshögskolan i Göteborg. Hon har också forskat på vad det är som driver oss att konsumera och hur vi skapar identitet genom att konsumera.