David Zimmerman

David Zimmerman är bosatt i Malmö, gick ut Skurups skrivarlinje 2016 och debuterade året därpå med diktsviten Mal. Han är även verksam som kritiker och är en av arrangörerna bakom den återkommande litteraturscenen Malmötxt. I år kom hans andra diktsamling, Ljus och strålning. Den utspelar sig under en vår och sommar och rör sig kring en sjuk fars upplösning i världen. Varken fadern eller hans son lyckas formulera sig inför döden och det meningsförfall som inträffar när en central del av ens liv ringas in, angrips och raderas. Kritikerna har lovordat diktsamlingen, bland annat i Sydsvenskan, där Eva Ström skrev: ”Ändå är David Zimmermans poetiska stämma bärkraftig och övertygande i sin egen rätt. Trots det svåra ämnet, där det är lätt att kantra i sentimentalitet, lyckas han skildra ett inte ovanligt tillstånd på ett ovanligt sätt i kraft av ett valörrikt, vattrat och känsligt levande språk.”