Eirin Gundersen

Eirin Gundersen är född 1990 i Drammen, Norge. Hon har gått på författarutbildningen vid Högskolan i Bø och Universitetet i Tromsø. Förra året kom hennes debutbok Du er menneske nå. Det är en diktsamling om förlusten av en far, sorgen och stillheten som tar hans plats. Dikterna handlar också om att hitta mål och mening, att återfinna livsglädje. Existensen går som grundtema genom boken, utvecklingen från amöbor till landvarelser, en undersökning av liv i avkrokar och utkanter av världen, på fjäll, tundran och under havet.