Elise Ingvarsson

Elise Ingvarsson (f. 1979) är poet och författare, hon har vuxit upp i Borås och är nu bosatt i Göteborg. Hon debuterade 2005 med diktsamlingen Beror skrymmande på som tilldelades Katapultpriset året därpå, den följdes upp av ett Ett förslag 2009 och 2013 kom Fem minuter av ditt liv. Ingvarssons diktsamlingar har bemötts av lysande kritik och hon räknas av många som en av våra mest egensinniga poeter. Hösten 2021 är hon aktuell med De näst största städerna. En prosalyrisk berättelse i vilken man känner igen mycket från hennes tidigare poesi, där moderskap, tro och identitet har varit vanligt förekommande teman, men i De näst största städerna växer också en stark och modig berättelse fram som ytterligare förstärker dessa ämnen.