Elise Ingvarsson

Elise Ingvarsson är poet och författare, hon har vuxit upp i Borås och är nu bosatt i Göteborg. Hon har gått på Nordiska folkhögskolans skrivarlinje och Litterär Gestaltning på Göteborg Universitet. Hon har även skrivit kritik och arbetat med Ord&Bild. Hon debuterade 2005 med diktsamlingen Beror skrymmande på som tilldelades Katapultpriset året därpå, den följdes upp av ett Ett förslag 2009 och 2013 kom ut med sin senaste diktsamling Fem minuter av ditt liv.