Elise Karlsson

Elise Karlsson, född 1981, är författare, litteraturkritiker och redaktör. Hon har hyllats stort för sina koncentrerade, stilsäkra romaner med skarp blick på vår samtid. Hösten 2023 är hon aktuell med den nya boken Det finns liv här med vilken hon inleder Rinkebysviten, ett romanprojekt i flera delar. Det är en brett upplagd kollektivroman som levandegör Rinkeby som plats – hur det var, hur det blev, vad det är nu, hela tiden med människorna i centrum. På så sätt blir det också en berättelse om Sveriges utveck­ling under femtio år. Foto: Elvira Glänte.