Fredrik Ahlfors

Fredrik Ahlfors är född och uppvuxen i Växjö. Han har förflutet som medarbetare på bokförlaget Bakhåll i Lund och drev under 90-talet det lilla lundaförlaget Coyote. Han bor och arbetar numera som röntgenläkare i Göteborg. Ahlfors debuterade på Trombone i januari 2006 med romanen Uthamn. I november samma år utkom berättelsesamlingen Arne Ljunghed och de små röda jävlarna. 2011 gavs romanen Daniil Charms och jag, ut. I den söker författaren efter spår av den ryske postfuturisten Charms i St Petersburg och långsamt flyter fiktion och verklighet samman.