Göran Dahlberg

Göran Dahlberg är bosatt i Göteborg och är tidskriften Gläntas grundare och redaktör. Att umgås med spöken är hans debutbok och består av 125 mikroessäer som handlar om, beskriver och tänker över alla sorters ohörda, orörda och osaliga väsen. Det är en bok om de spöken som i olika gestalter framträder i människors liv, i litteraturen, språket, vetenskapen och i det politiska.