Håkan Sandell

Håkan Sandell föddes 1962 i Malmö men är numer bosatt i Oslo. Han var en av medlemmarna i den vittomtalade poesigruppen Malmöligan. Han har sedan debuten 1981 givit ut ett flertal diktsamlingar, senast Gyllene dagar 2009. Tolkningsvolymer med hans poesi har utkommit på tyska och ungerska, och ett amerikanskt urval är under förberedelse. Sandell har kallats traditionalist och är aktiv i den retrogardiska kretsen kring tidskriften Aorta. Hans dikter hävdar både skicklighet och hantverk och bryter i mycket av mot dagens språkmaterialistiska poesilandskap, vilket gör honom till en på många sätt radikal poet.