Hans Gunnarsson

Hans Gunnarsson är retoriker och har undervisat och föreläst i retorik på Högskolan i Halmstad och Marks gymnasieskola. Under åren har han medverkat i tidningar, radio och TV. Den klassiska retoriken har alltid varit hans bas. Han har skrivit läroböcker i retorik för Liber. Hans första lärobok Vältalaren gavs ut första gången 1996 och har sedan tryckts i många upplagor. Han har också skrivit en lärobok i retorik för lärare Lärarens retorik som kom 2012. Carlssons förlag gav 2017 ut hans bok Talskrivarna, om retoriken i politiken Den romerske retorikern Quintilianus har länge varit en följeslagare och inspiratör och 2021 kom en bok om honom Quintilianus retorik också på Carlssons förlag.