Helena Granström

Helena Granström debuterade 2008 med Alltings mått, en poetisk essä. Året därpå kom Osäkerhetsrelationen, en versroman om kvantfysikens kris på slutet av 1920-talet. Därefter har hon utkommit med flera uppmärksammade, särpräglade och infallsrika böcker, som Infans (2011), Hysteros (2013) och Standardmodellen (2018). Som skribent har hon gjort sig känd som en civilisations- och systemkritisk röst, som bland annat resonerat ifrågasättande om teknikens inverkan på vårt samhälle eller vår allmänna syn på relationen mellan barn och förälder. Under våren utkommer hon med Betydelsen av kärlek, en djärv och lekfull roman som bland annat ställer frågan om det verkligen är möjligt för två människor att nå fram till varandra.