Henri Gylander

Henri Gylander är född 1979 i Helsingfors och är nu bosatt i Göteborg där han är verksam som serietecknare sedan 2010. Han har studerat vid både HDK och Serieskolan i Malmö. Gylander har förutom en lång rad egenpublicerade fanzines också publicerat skämtteckningar och serier i både Sydsvenskan, ETC, DN, Galago och Rocky magasin med flera. Hans bilder och berättelser gestaltar, som han själv uttrycker det, oftast små människor mitt i det stora livet. Hösten 2015 kom hans första längre bok, Livet före döden, ut. I den samlas serienoveller på teman kring livet och det märkliga med att just vi finns till. Berättelser om att gå vilse, hitta bort, jaga, jagas, födas, få syskon, sorg och kärlek.