Horace Engdahl

Horace Engdahl , född 1948, är litteraturvetare, författare, ledamot och tidigare ständig sekreterare av Svenska akademien. Under 1970- och 1980-talen var han medlem i redaktionen för tidskriften Kris, som kom att prägla tidens intellektuella liv. Engdahls doktorsdisputation, Den romantiska texten (1987), rönte stor uppmärksamhet men dess essäistiska stil väckte även visst uppseende. Engdahl har senare utmärkt sig i den korta betraktelsens form och därmed nått en vidare läsekrets. 1999 kom aforism- och betraktelsesamlingen Meteorer som 2012 följdes av ytterligare en bok av liknande snitt, Cigaretten efteråt. 2010 belönades Engdahl med Gerard Bonniers essäpris.