Jana Witthed

Jana Witthed är verksam som författare, journalist och översättare. Hon skriver på både tjeckiska och svenska. I Sverige har hon publicerat sig i ett flertal tidskrifter och medarbetat i tre antologier. Janas diktsamling Kristallandets skeppsbrutna gavs ut på förlaget Symposion 2009. Hennes dikter är översatta till sex språk.