Jeny Rengman

Jeny Rengman är utbildad socionom och skriver poesi och dramatik. Hon debuterade 2013 med diktsamlingen Huset. Boken är en undersökning av en kommunal organisationsstruktur uppbyggd efter en närmast militär, hierarkisk modell där målet att stödja och hjälpa barn kolliderar med maktspråket och den konstlade retoriken i huset. Honnörsord som ”barnet i centrum” och ”barnets perspektiv” ekar tomt i huset där ärenden bollas fram och tillbaka mellan husets olika rum, språk och nivåer av inflytande.