Jessica Kolterjahn

Jessica Kolterjahn är född och uppvuxen i småländska Värnamo, men bor numera i Stuvsta. Hon har arbetat som redaktör och skrivit två kritikerrosade romaner Ut ur skuggan och Nattfjäril i vilka hon på en tät och suggestiv prosa skildrat en svunnen tid och människor slitna mellan begär och rådande moral. I Kolterjahns senaste verk Den bästa dagen är en dag av törst skildras ett år i Karin Boyes liv. Boye är 31 år den kalla och hårda vinter 1932 när hon djupt deprimerad tar sin tillflykt till Berlin för att gå i psykoanalys hos den välrenommerade doktor Schindler. Den dekadenta storstaden, plågad av massarbetslöshet, våld, hat och explosiv fattigdom skrämmer henne, men hon finner också en för henne tidigare obekant värld på klubbar och caféer där män öppet älskar män och kvinnor älskar kvinnor.