Jessika Berglund

Jessika Berglund är författare och tecknare och har skrivet både faktaoch skönlitterärt för barn och vuxna. Hon har skrivit fyra kapitelböcker om flickan Alva och årstiderna. 2008 publicerades Simtag, hennes första roman för vuxna. Boken berättar fåordigt men nyansrikt om den stora kärleken, där det västsvenska landskapet tar en central plats. Hon är sedan två år vice ordförande i Författarcentrum Väst.