Johannes Heldén

Johannes Heldén är konstnär, författare, musiker, utbildat på Valands Konsthögskola i Göteborg (1999-2004). Han växte upp i Katrineholm, men lever och verkar i Stockholm. Heldén har skrivit tolv böcker, senast Astroekologi, som publiceras på tre språk samtidigt och är uppsatt på Dramaten som en interdisciplinär performance. Astroekologi (en term som syftar på biologisk liv på andra himlakroppar än vår egen) är ett gränsöverskridande och dystopiskt verk som kretsar kring den enskilda individens handlingar och deras ekologiska konsekvenser i ett astronomiskt perspektiv. Heldén mottog år 2015 Sveriges största konstpris, Åke Andréns konstnärsstipendium.