John Lapidus

John Lapidus , född 1973, är en svensk författare som debuterade med romanen Missionärerna som utspelar sig i Zimbabwe där han arbetat som biståndsarbetare, frilandsjournalist och doktorand i ekonomisk historia. Han har även arbetat som koordinatör för Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua. I oktober 2011 utkom Lapidus tredje roman, Sverige 2017, som bottnar i ett djupt samhällsengagemang och pågående forskning i ekonomisk historia. I romanen är Stefan Löfvén statsminister och nya idéer om ett mera jämlikt samhälle rör upp oroliga vindar i hela Europa och därmed också i Sverige.