Jonas Gren

Jonas Gren, född 1981, är poet och jour­na­list. Han debuterade 2014 med diktsamlingen Lantmäteriet, en stäm­nings­mät­tad och myll­rande roll­dikt­ning som utspe­lar sig i civi­li­sa­tio­nens och eko­sy­ste­mets märk­liga skeenden. Han ingår också i redak­tio­nen för tid­skrif­ten 10TAL och Klimatmagasinet Effekt.