Jonas Modig

Jonas Modig debuterade som poet 1968 med diktsamlingen En sorts fattning. Nästa diktsamling kom 2007, den uppmärksammade Annandagar. Under mellantiden hade Modig en lång karriär som förläggare och förlagschef, bland annat som chef för Månadens bok och förlaget Wahlström & Widstrand samt för Bonnierförlagen. Efter Annandagar, kom tre diktsamlingar i jämnare takt. 2009 kom Radfall, två år senare Vinter i sommarhuset, 2014 Kaninen som rymde och senast Mellan öarna i de trånga sunden 2017. Till hösten utkommer ännu en efterlängtad diktsamling, Punkterna på kartan, en expedition i tid och rum, genom naturen och årstiderna, via minnen och nedslag i det stora lilla som finns runt husknuten eller på någon avlägsen turistort. En resa utan början eller slut, som kommer alldeles nära det outsägliga.