Jörgen Gassilewski

Jörgen Gassilewski är poet, född i Göteborg, numera boende i Stockholm. Han har också bott i Köpenhamn samt arbetat som kulturjournalist, bl.a. för P1:s Lyrikmagasinet. 2006 nominerades han till Augustpriset för Göteborgshändelserna, en dokumentärroman om kravallerna i Göteborg. 2009 publicerades diktsamlingen Kärleksdikter, en konceptuellt driven text som får läsaren att reflektera över våra vardagliga kärleksuttrycks yta och djup. 2011 utkom Gassilewskis samlade dikter och i februari är han aktuell med en ny diktsamling.