José H Romero

José H Romero är född i gruvdistriktet Catavi, Bolivia och arbetar som tandtekniker, författare och bor i Göteborg. Romero är en av tusentals latinamerikaner som kom till Sverige från 1970 till mitten av 80-talet som politiska flyktingar från länder som då drabbades av militära diktaturer. Han är mycket aktiv i flera olika föreningar i Hammarkullen, bland annat Bolivia Kommité och CC Libertad. Han arbetar också i närradion, “Radio 19 de abril” (106,3 FM) som är knuten till Kulturförening Salvador Allende. Han tvingades fly från Bolivia 1973 och har levt i exil, i bland annat i Chile och Västtyskland (DDR). Romero har bland annat gett ut diktsamlingarna Siglo XXI (2005), Break (2008) och Pensamientos (2010) på spanska och på svenska 30 år och lite till… (2012). 2011 tilldelades Romero Angereds kulturpris.