Lydia Sandgren

Lydia Sandgren är psykolog och bosatt i Göteborg. Hon gjorde succéartad debut 2020 med romanen Samlade verk, en brett upplagd skildring av vänskap, familjerelationer, konst – och staden Göteborg som nådde en stor läsekrets och belönades Augustpriset 2020. “De nästan 700 sidornas lyskraft lägger det mesta av den svenska samtidslitteraturen i skugga”, skrev Aftonbladet. ”Samlade verk är dessutom ett dramaturgiskt konststycke, lika halsbrytande som valfri Donna Tartt-roman,” skrev Expressen. Under vår jubileumskväll kommer Lydia att läsa ur ett pågående arbete, som ännu inte publicerats.