Marianne Larsen

Marianne Larsen är dansk poet och föddes i Kalundborg 1955. Hon räknas som en av nordens främsta poeter och har sedan debuten 1971 givit ut en mängd diktsamlingar, romaner och barnböcker. Hennes dikter är översatta till 15 språk och hon har även skrivit dramatik. Dikterna utgår ofta från språket som en del av världen, med vilket makthavare kan undertrycka både psykisk och politiskt. Men språket och dikten kan även slå sprickor i verkligheten som i sin tur ger upphov till nya upplevelser och möjligheter.