Meira Ahmemulic

Meira Ahmemulic (f.1974) är konstnär, verksam i Berlin och Göteborg. De senaste åren har hon arbetat både med curatorverksamheter och med olika konstverk och aktioner i stadsrummet. Ofta har hennes verk sitt ursprung i skrivandet och 2008 debuterade hon med boken City of Names. Det är en bok som i ord och bild beskriver en stads uppgång och fall. Det är en studie i urbanteori och samtidigt ett journalistiskt experiment och försök att uppmärksamma läsaren om det offentliga rummet och vem som egentligen har rätt att dekorera det.