Naima Chahboun

Naima Chahboun debuterade 2011 med diktsamlingen Okunskapens arkeologi, som tar sitt avstamp i rättegången mot makarna Rosenberg i USA i början av 1950-talet. För denna diktsamling belönades hon med Författarförbundets Katapultpris för årets bästa debut. Juryns motivering löd: “Naima Chahbouns diktsamling Okunskapens arkeologi är en intensivt borrande, språkligt explosiv, formmässigt experimenterande, politisk, existentiell och konstnärlig undersökning av själva den mark vår samhällsbildning vilar på.” Naima Chahboun har gått både skrivarlinjen på Biskops-Arnö och Litterär gestaltning i Göteborg. Vid sidan av författarskapet är hon doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Nu i höst utkommer hennes nya diktsamling Äpplen och päron, i vilken hon spänner bågen mot vetandets och förnuftets horisont. Med språklig intensitet och underfundig humor skruvar sig hennes dikter genom en samtid där informationen flödar fritt, men där fakta väger lätt som fjärilsvingar och sanningen är lika frånvarande som gud.