Niklas Mesaros

Niklas Mesaros är född 1983 och flerfaldig svensk mästare i Poetry Slam, både 2010 och 2012. Han har sina rötter i Örebro, bodde under tiden för sin första SM-vinst i Göteborg men är numera bosatt i Uppsala. Hans poetiska stil beskrivs som personlig och oförutsägbar med en stor dos humor. Dikterna innehåller inte sällan drastiska vändningar både innehållsmässigt och språkligt, där vedertagna uttryck ges ny innebörd. För sin vinst i SM kommer Mesaros publiceras i Lyrikvännen, läsa på Uppsala internationella poesifestival, Nya Poesifestivalen i Nässjö, Forum för poesi och prosa mm.