Niko Erfani

Niko Erfani är född 2000 och bor i Stockholm. Hon debuterade i januari 2022 med diktsamlingen varv, som följer ett jag i kris. Sidornas ensamma rader, lika enkla som omöjliga, skriver fram en utsatthet där jaget står mellan en mamma och en man som kanske är en pappa. Titelns “var”, är var som i plats och var som i sår, och ett arv, det man aldrig kan lämna eftersom det inte försvinner.