Pär Hansson

Pär Hansson ersätter Jan Erik Vold som varit tvungen att ställa in sitt besök på grund av sjukdom. Pär Hansson är född 1970 och uppvuxen i Vännäs, men bor numera i Stockholm. Han har gått utbildningen i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet och arbetar som handledare bland annat på Nordens folkhögskola Biskops-Arnö. Han har mottagit ett flertal litterära priser och stipendier, bland annat Guldprinsen och Norrlands litteraturpris 2001 och 2013. Han kom senast ut med diktsamlingen Vi plockar bär i civilisationen (2012).