Peter Törnqvist

Peter Törnqvist är född i Stenungssund, uppvuxen i Småland och Västra Götaland och bor numera i Göteborg. Landsbygden har haft en central plats i hans berättelser ända sedan debuten med novellsamlingen Fältstudier (1998). 2010 nominerades Thörnqvist till Vi:s litteraturpris och Augustpriset samt belönades med Svenska Dagbladets litteraturpris för romanen Kioskvridning 140 grader. Det är en mångstämmig, episodisk historia som berättas, delvis skriven på dialekt.