Sara Hallström

Sara Hallström, född 1979, är poet och skrivarpedagog. Hon gjorde en uppmärksammad debut 2004 med diktsamlingen Vi måste ha protein. För nästa verk, Rötter smälter (2007), belönades hon samma år med Mare Kandre-priset. Med diktsamlingen Torg, korg, eko (2010) befäste Hallström sin position som en av sin generations mest originella poeter, med en poesi full av starka bilder och förskjutna perspektiv. Nu är hon aktuell med Jag vill att mina barn ska tillhöra (2015) som rosades av kritiker under hösten. Det rör sig om ett rum för barn, kanske ett klassrum och Hallström skriver ett jag till ett du, växlande mellan ett eller flera barn och en förlorad kärlekspart.