Signe N Hammar

Signe N Hammar är född 1980 och växte upp på Bokenäs i Bohuslän. 2013 debuterade hon med diktsamlingen Bladtätnad, kretsar kring hemlösheten eller som hon själv skriver, “om att komma hem, vad det skulle kunna innebära.” Frågan som löper genom samlingen är om ett hem kan finnas, när tiden går och platsen och jaget är i ständig förändring. Förutom poesi har Hammar har också skrivit libretti för Ensemble Dråpera och har publicerats i tidskriften Ord & Bild.