Soleyman Ghasemiani

Soleyman Ghasemiani är född  1959 i den lilla staden Sardasht i västra Iran och är en iransk-kurdisk och svensk författare, poet och redaktör. Han kom till Sverige 1984. Han har en socionomexamen, är redaktör för Barnen först och chefsredaktör för den kurdiska tidskriften Hana och är även ordförande för den internationella organisationen Barnen först. Ghasemiani är en engagerad debattör i sociala och kulturella frågor. De flesta av hans böcker finns på svenska och med åren har svenskan blivit hans första språk i skrivandet. Senast gav han ut diktsamlingen … och jag tappar orden…