Steinar Opstad

Steinar Opstad debuterade som poet 1996 med Tavler och bud, som belönades med Tarjei Vesaas debutantpris. Hans diktning har ett allvar och patos som blandas med ett öppet tilltal: tron, kärleken, tillvarons olika utmaningar blottläggs och utmanas med stor ärlighet. Han introducerades på svenska 2012 med urvalsvolymen Den lyckligaste av alla ensamheter. Därefter har flera av hans diktsamlingar översatts till svenska och fått ett lyhört och intresserat mottagande. I sin senaste diktsamling, Att vara flera (på svenska 2023) utvecklar han några av motivkretsarna från de tidigare böckerna: gudstron, fader-son-relationen och kontrasten mellan stad och land. Vad händer med jaget när pappan dör? Vad blir pappan i sin frånvaro? Kan döden ens erbjuda nya möjligheter för jaget? “Opstad rör sig i allegorins gränsland, men skriver allt annat än allergorier. Det är en svår och vacker konst”, skrev Gabriel Itkes-Sznap i Dagens Nyheter.