Steinar Opstad

Steinar Opstad , född 1971, är idag en av Norges starkaste diktarröster. Hans debut, Tavler og bud, belönades med Tarjei Vesaas debutantpris. Opstad gick Vestlandske skrivekunstakademi 1990-1991 och arbetar idag som förlagskonsulent. Efter den uppmärksammade debuten har Opstad utkommit med ytterligare sex diktsamlingar. Opstads stil präglas av klarhet och tyngd, där omvärldens stora frågor behandlas naket och sannfärdigt och sammanvävs med den enskilda människans existentiella kamp. 2012 introducerades han på svenska med den ambitiösa urvalsvolymen Den lyckligaste av alla ensamheter (Ellerströms) översatt av poetenkollegan Marie Lundquist.